Any de construcció 1914-1917

 

Arquitecte: Lluís Bonet Garí. Era l’any 1914, a les acaballes del modernisme, quan ja l’estava a punt de succeir el noucentisme arquitectònic, quan l’arquitecte rebé el seu primer encàrrec. Es tractava d’un projecte provinent de la família Arnús Garí.

El projecte en qüestió, consistia en la creació d’un edifici d’oficines per a la seva sucursal bancària coneguda com Antiga Banca Arnús. El projecte havia de ser capaç de complementar la seu bancària de la mateixa entitat que hi havia a la plaça de Catalunya número 2. En l’any 1942 la Banca de Crèdit Arnús fou adquirida pel Banc Espanyol de Crèdit.

Destacats

En l’actualitat l’edifici i la seva façana principal fou totalment reformada fa uns anys, i mostra un edifici modern ple de finestres rectangulars i façana de pedra calcària o marbre.

Botigues Actuals

H&M