BASES CONCURS ENDEVINA LA FOTO

GUANYA UN LLIBRE FINALISTA O PREMI PLANETA AL RESPONDRE CORRECTAMENT LA PREGUNTA

 

1.-ENTITAT ORGANITZADORA DELS CONCURSOS

L’entitat WILDER MIND, S.L. (Up to You Barcelona) amb C.I.F. B66823709 amb domicili social en C/ Gal·la Placidia, 11 2º 2ª, 08006 Barcelona, realitzarà un concurs promoció sota la modalitat de “concurs gratuït”, al territori espanyol, que es durà a terme des del 24 de novembre del 2016 fins el 29 de novembre del 2016. Up to You Barcelona estableix que el dret de participació en la present promoció és totalment gratuït.

7.-COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

Up To You Barcelona comunicarà el dia 28 de novembre de 2016 a les xarxes socials oficials el nom de la persona guanyadora de la pregunta a Instagram, i el dia 1 de desembre el nom de la persona guanyadora de la pregunta a Facebook. Els guanyadors hauran d’anar a la oficina situada a Barcelona per recollir el premi.


2.-PARTICIPANTS

Podran participar en la promoció totes les persones físiques que responguin correctament a la pregunta realitzada a Facebook i a Instagram. Queden excloses qualsevol persona física o jurídica no participant en l’esdeveniment.

8.-FRAU

En el cas que Up To You Barcelona detectés qualsevol anomalia o sospitin que qualsevol participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en la present Promoció, alterant il·legalment la seva participació per així falsejar la seva participació, podran de forma unilateral eliminar a aquest participant del concurs.


3.-OBJECTE

L’objecte d’aquest concurs és dinamitzar les xarxes socials i potenciar l’esdeveniment The Shopping Night Barcelona 2016 que se celebrarà l’1 de desembre.

9.-TRACTAMENT DE DADES

Les dades dels participants en la promoció es tractaran amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del concurs i el lliurament dels premis objecte de la mateixa. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà el dret als organitzadors del present concurs a desqualificar al participant.


4.-PREMIS

El premi del concurs consisteix en 4 llibres finalista o guanyador del Premi Planeta. Es repartiran 2 llibres per a cada pregunta (una realitzada a Facebook, i l’altra a Instagam), havent-hi per tant 2 guanyadors per a cada pregunta (en total 4 persones guanyadores). Els llibres seran “El asesinato de Sócrates” de Marcos Chicot, finalista Premis Planeta 2016 i “Todo esto te daré” de Dolores Redondo, Premio Planeta 2016. El llibre atorgat serà a l’atzar.

10.-ACCEPTACIÓ DE BASES

Els participants, pel fet de participar en el present concurs, accepten les bases del mateix i accepten el criteri de Up To You quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present Concurs.


5.-MECÀNICA

Els participants hauran de respondre correctament a la pregunta formulada, a continuació l’organització celebrarà un sorteig mitjançant la plataforma http://www.sortea2.com que escollirà dos noms a l’atzar per cada pregunta, i els llibres atorgats.

11.-RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA ORGANITZADORA

Up To You Barcelona es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció si concorreguessin circumstàncies excepcionals que així ho requerissin, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants en la mateixa.


6.-GUANYADOR

Les persones escollides a l’atzar per la plataforma online http://www.sortea2.com seran les guanyadores del sorteig.

12.-MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA PROMOCIÓ

Up To You Barcelona es reserva el dret a modificar o cancel·lar el concurs durant el desenvolupament del mateix, si concorreguessin circumstàncies de força major o cas fortuït.