BASES CONCURS LA FOTO MÉS DIVERTIDA DE TSNB”

GUANYA UN SOPAR PER A 2 PERSONES, AMB LA TEVA FOTO MÉS DIVERTIDA DE LA NIT TSNB2016

 

1.-ENTITAT ORGANITZADORA DELS CONCURSOS

L’entitat WILDER MIND, S.L. (Up to You Barcelona) amb C.I.F. B66823709 amb domicili social en C/ Gal·la Placidia, 11 2º 2ª, 08006 Barcelona, realitzarà un concurs promoció sota la modalitat de “concurs gratuït”, al territori espanyol, que es durà a terme des la nit de l’1 al 2 de desembre del 2016, durant l’esdeveniment The Shopping Night Barcelona. Up to You Barcelona estableix que el dret de participació en la present promoció és totalment gratuït.

7.-COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

Up To You Barcelona comunicarà el dia 5 de desembre de 2016 a les xarxes socials oficials el nom de la persona guanyadora.


2.-PARTICIPANTS

Podran participar en la promoció totes les persones físiques que segueixin algun dels perfils actius de TSNB, en concret només Facebook i Instagram, i pugin una foto amb el #SocTSNB2016 i mencionant el perfil @tsnb_. Queden excloses de participar qualsevol persona física o jurídica no participant en l’esdeveniment. Tots els participants hauran de seguir els perfils oficials de l’organització en Instagram: @tsnb_ i en Facebook: https://www.facebook.com/theshoppingnightbcn

8.-FRAU

En el cas que Up To You Barcelona detectés qualsevol anomalia o sospitin que qualsevol participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en la present Promoció, alterant il·legalment la seva participació per així falsejar la seva participació, podran de forma unilateral eliminar a aquest participant del concurs.


3.-OBJECTE

L’objecte d’aquest concurs és dinamitzar les xarxes socials i potenciar l’esdeveniment The Shopping Night Barcelona 2016 que se celebrarà l’1 de desembre.

9.-TRACTAMENT DE DADES

Les dades dels participants en la promoció es tractaran amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del concurs i el lliurament dels premis objecte de la mateixa. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà el dret als organitzadors del present concurs a desqualificar al participant.


4.-PREMIS

El premi del concurs consisteix en un sopar per a 2 persones al restaurant Filete Ruso o Restaurant Mercader (tots dos a Barcelona). El nom definitu del restaurant se li comunicarà a la persona guanyadora.

10.-ACCEPTACIÓ DE BASES

Els participants, pel fet de participar en el present concurs, accepten les bases del mateix i accepten el criteri de Up To You quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present Concurs.


5.-MECÀNICA

Els participants hauran de seguir el perfil de Facebook o Instagram de The Shopping Night Barcelona i i pujar una foto amb el #SocTSNB2016 i mencionant el perfil @tsnb_ abans del 2 de desembre de 2016 a la 1 de la matinada, hora en que finalitza també l’esdeveniment The Shopping Night Barcelona. La foto guanyadora serà escollida per la organització Up to You BCN, que premiarà la foto més original, divertida i adient a The Shopping Night Barcelona.

11.-RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA ORGANITZADORA

Up To You Barcelona es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció si concorreguessin circumstàncies excepcionals que així ho requerissin, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants en la mateixa.


6.-GUANYADOR

La persona escollida per la organització Up to You BCN, premiarà la foto més original, divertida i adient a The Shopping Night Barcelona.

12.-MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA PROMOCIÓ

Up To You Barcelona es reserva el dret a modificar o cancel·lar el concurs durant el desenvolupament del mateix, si concorreguessin circumstàncies de força major o cas fortuït.