BASES SORTEIG SEGUIDORS

GUANYA UN SOPAR PER A 2 PERSONES, NOMÉS PER SER SEGUIDOR DE LES NOSTRES XARXES SOCIALS

 

1.-ENTITAT ORGANITZADORA DELS CONCURSOS

L’entitat WILDER MIND, S.L. (Up to You Barcelona) amb C.I.F. B66823709 amb domicili social en C/ Gal·la Placidia, 11 2º 2ª, 08006 Barcelona, realitzarà un concurs promoció sota la modalitat de “concurs gratuït”, al territori espanyol, que es durà a terme des de l’1 de juliol del 2016 fins el 2 de desembre del 2016. Up to You Barcelona estableix que el dret de participació en la present promoció és totalment gratuït.

7.-COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

Up To You Barcelona comunicarà el dia 5 de desembre de 2016 a les xarxes socials oficinals el nom de la persona guanyadora.


2.-PARTICIPANTS

Podran participar en la promoció totes les persones físiques que segueixin algun dels perfils actius de TSNB, en concret només Facebook i Instagram. Queden excloses de participar qualsevol persona física o jurídica no participant en l’esdeveniment. Tots els participants hauran de seguir els perfils oficials de l’organització en Instagram: @tsnb_ i en Facebook: https://www.facebook.com/theshoppingnightbcn

8.-FRAU

En el cas que Up To You Barcelona detectés qualsevol anomalia o sospitin que qualsevol participant està impedint el normal desenvolupament en la seva participació en la present Promoció, alterant il·legalment la seva participació per així falsejar la seva participació, podran de forma unilateral eliminar a aquest participant del concurs.


3.-OBJECTE

L’objecte d’aquest concurs és dinamitzar les xarxes socials i potenciar l’esdeveniment The Shopping Night Barcelona 2016 que se celebrarà l’1 de desembre.

9.-TRACTAMENT DE DADES

Les dades dels participants en la promoció es tractaran amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del concurs i el lliurament dels premis objecte de la mateixa. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà el dret als organitzadors del present concurs a desqualificar al participant.


4.-PREMIS

El premi del concurs consisteix en un sopar per a 2 persones al restaurant Filete Ruso o Restaurant Mercader (tots dos a Barcelona). El nom definitu del restaurant se li comunicarà a la persona guanyadora.

10.-ACCEPTACIÓ DE BASES

Els participants, pel fet de participar en el present concurs, accepten les bases del mateix i accepten el criteri de Up To You quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present Concurs.


5.-MECÀNICA

Els participants hauran de seguir el perfil de Facebook o Instagram de The Shopping Night Barcelona abans del 2 de desembre de 2016 a la 1 de la matinada, hora en que finalitza també l’esdeveniment The Shopping Night Barcelona. A continuació l’organització celebrarà un sorteig mitjançant la plataforma http://www.sortea2.com que escollirà un nom a l’atzar.

11.-RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA ORGANITZADORA

Up To You Barcelona es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció si concorreguessin circumstàncies excepcionals que així ho requerissin, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants en la mateixa.


6.-GUANYADOR

La persona escollida a l’atzar per la plataforma online http://www.sortea2.com serà la guanyadora del sorteig.

12.-MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA PROMOCIÓ

Up To You Barcelona es reserva el dret a modificar o cancel·lar el concurs durant el desenvolupament del mateix, si concorreguessin circumstàncies de força major o cas fortuït.