Any de construcció 1905-1906

 

Arquitecte: Bonaventura Bassegoda. Aquest edifici de Passeig de Gràcia fou fet construir per Alexandre i Josefina Jofre al conegut arquitecte Bonaventura Bassegoda. D’elements importants a destacar, cal dir que en realitat són dues cases unides a través d’una unitària façana amb relleu de pedra que fa la sensació que sigui tot una; també cal destacar les vidrieres dels vestíbuls i en els extrems superiors, la superposició de dos cossos, un a cada costat de les cases, que coronen en forma de torres amb una decoració de capcers florals.

Destacats

Als seus baixos va haver una botiga anomenada Majestic on es venien articles per a viatges.

Botigues Actuals

Mango