Any de construcció 1867-1869

 

Arquitecte: Antoni Valls M. D’O. Aquest arquitecte va ser l’encarregat de projectar aquest conjunt de quatre cases (conegudes com les cases de la Vídua Galofré) que s’estenia des del número 29 fins al 33, ocupant l’illa que unia el Carrer Diputació amb el Carrer Consell de Cent. La història d’aquestes cases fou curta, ja que a principis de la dècada de 1910 foren enderrocades les dues primeres cases, mentre que el 1913 ho foren les dues que restaven.

En l’any 1918 Eduard Mercader projectà i posteriorment construí uns nous edificis que en l’actualitat són els que perduren. D’aquests nous edificis construïts l’any 1918, cal destacar la famosa Pastisseria Fatjó, inaugurada l’any 1921 i que va seguir oberta fins al juliol de 1976.

Destacats

Durant el transcurs d’anys que la pastisseria estigué oberta, la finca fou adquirida per l’empresa La Font del Lleó, la qual s’encarregà dobrir nous horitzons a la pastisseria, convertint-la en un dels principals establiments on encarregar el càtering per a esdeveniments importants. Posterior al 1976 el local es convertí en una sucursal bancària.

Botigues Actuals

Nike


Mango Man


Kenzo