Any de construcció 1917-1919

 

Arquitecte: Josep Maria Pericas. La particularitat de la casa, és que fou construïda per l’arquitecte Josep Maria Pericas, qui seria el seu principal inquilí conjuntament amb la seva família. Així doncs l’arquitecte que construí l’habitatge per ell i la seva família, mostrà una casa totalment d’estil noucentista, projectant-la a través de tres façanes articulades mitjançant els eixos de les tribunes cilíndriques, ubicades en cada cantonada de l’immoble.

L’edifici s’integra en la nova configuració que se li estava donant a la diagonal en els anys 20, d’edificis alts, classicistes i amb voluntat de monumentalitat. En els seus baixos s’hi troben ubicades les oficines d’una sucursal bancària catalana i un dels prestigiosos restaurants de la cadena La Farga.

Destacats

Botigues Actuals

Restaurant Farga