Any de construcció 1913

Arquitecte: Enric Sagnier i Villavecchia. Aquest edifici té la façana principal al Pg. de Gràcia, 33, que fa cantonada. És de planta baixa i té sis plantes pis als quals els vèrtexs del xamfrà són arrodonits i emfasitzats. Les seves obertures fan l’edifici totalment simètric, combinant a la seva façana els següents elements de pedra: (sòcol, emmarcaments de la porta, panys de les cantonades, columnes i capitells de la galeria correguda), estucats llisos i rajola amb decoracions florals.

Destacats

Abans de ser ocupat per una companyia asseguradora va ser la seu de la “Sociedad la Educación Femenina”.

Botigues Actuals

Optica 2000