Any de construcció 1911-1919

 

Arquitecte: Eduard Ferrés i Puig. En plena cantonada de la Gran Via de les Corts Catalanes, s’inaugurà l’any 1919 el majestuós hotel de cinc estrelles gran luxe de la prestigiada Cadena Ritz Hotels. L’hotel Ritz de Barcelona s’aixecà sobre els grans estereotips d’hotels de luxe europeus. D’estètica clàssica, són destacables els seus coronaments amb escultures i frontons. Com a avenç tecnològic de l’època, destacar que fou la primera obra que utilitzà a Barcelona el formigó armat per a la seva construcció.

Destacats

Actualment i des del 2007 l’hotel s’anomenà Hotel Palace, i com a curiositat destacar que en el transcurs de la seva vida com a Ritz i Palace han passat celebritats del món esportiu, cultural i polític com ho són els Ducs de Windsor, Pierce Brosnan, reis i reines de diferents monarquies, Sophia Loren, Whitney Houston, Woody Allen entre molts d’altres.

Botigues Actuals

Hotel Palace 5* GL